Carla Coelho

Livscykelanalytiker

Maila

”Jag gillar att använda LCA som ett verktyg så att företag kan få fram mer kunskap ur 
sin livscykel. Med mer kunskap kan vi skapa värde och göra skillnad där det verkligen behövs.”

Carla Coelho är livscykelanalysexpert på Miljögiraff. Hon har studerat Miljöteknik i Brasilien, har en masterexamen i Industrial Ecology från Chalmers och utvecklade sitt masterarbete i ETH-Zurich. Hon har en doktorsexamen från Stuttgart Universitet och har arbetat med
företag och i forskningsmiljöer på Nya Zealand, i Frankrike och Sverige. Carla har en bred erfarenhet inom LCA med stort intresse för livsmedel och markanvändning