Karin Lagercrantz

Livscykelanalytiker

Maila

”Jag vill hjälpa våra kunder att förstå sin miljöpåverkan och tillsammans hitta förbättringsmöjligheter för att skapa en så hållbar produkt som möjligt. Jag gillar att använda LCA som ett iterativt verktyg för strategi- och produktutveckling, och att hitta sätt som möjliggör för kunden att integrera LCA-kunskap i sin arbetsprocess ”

Karin är livscykelexpert på Miljögiraff. Hon är utbildad civilingenjör inom teknisk design och industriell ekologi, och har tidigare jobbat som hållbarhetskonsult med fokus på LCA, ekodesign och cirkulär ekonomi. Karin har gjort LCA:er för företag inom flera branscher och som konsult på Miljögiraff har hon bland annat arbetat med betong, möbler och tjänster.