Säkerhetsartiklar

Smart lista förenklade för regionerna

Regionerna Västmanland och Södermanland

Regionerna köper årligen in förbrukningsvaror för ca 157 miljoner kronor fördelat på tusentals olika produkter.

Miljögiraff fick i uppdrag att identifiera vilka av alla dessa produkter som var viktigast att minska förbrukningen av och samtidigt hitta bättre alternativ.

Resultatet blev en lista på 16 st produkter som har störst miljöpåverkan idag och rekommendationer för hur man genom andra material, produkter eller förändrade rutiner kan minska denna miljöpåverkan betydligt.

Metod: Hybrid LCA (input/output LCI data kombineras med process LCI data) och strategisk rådgivning.

Vill du veta mer, kontakta:

marcus@miljögiraff.se