Clara Olsson

Maila Ring

”Genom att använda designmetodik och visualisering som verktyg kan vi översätta livscykelanalys till affärsstrategier och förvandla information till kommunikation. Det handlar om att förstå, undersöka, utveckla, utvärdera i nära samarbete mellan berörda aktörer för att hitta lösningar som faktiskt fungerar för verksamheten, samhället och planeten”

Clara Olsson är livscykeldesigner på Miljögiraff. Utbildad produktdesigner med fokus på användarcentrerad affärsutveckling och hållbarhet. Clara arbetar med livscykeldesign och hjälper företag skapa agerbara ecodesignstrategier utifrån deras mål, ambition och förutsättningar. Hon är även ansvarig för designutbildningar i livscykel screening verktyget EcoDesignStudio.