Livscykeldesign – strategier för klimatsmart utveckling

Livscykeldesign eller ekodesign – området har flera namn men samma utgångspunkt, att hitta sätt att designa lösningar till så liten miljöpåverkan som möjligt. I livscykeldesign arbetar vi alltid med utgångspunkt att hela produkten eller tjänstens livscykeln ska inkluderas och optimeras i designarbetet. Vi på Miljögiraff hjälper er att hitta ert momentum, det driv och den energi som krävs för att ta itu med era hållbarhetsutmaningar för klimatsmartare utveckling.

Genom livscykeldesign skapar vi hållbar utveckling

Livscykeldesign är en metod som tar hänsyn till användarens behov, affären och ekologisk hållbarhet vid design av produkter, tjänster och system. Genom att tillämpa livscykeldesign kan vi utveckla specifika produkter och planera deras hela livscykel för att minska den ekologiska belastningen samtidigt som vi tar hänsyn affären och användarupplevelsen.

This image has an empty alt attribute; its file name is Anvandare_affar_planet-1024x512.png

Såhär kan vi hjälpa er skapa hållbar utveckling

Vi på Miljögiraff erbjuder vår hjälp genom att leverera strategier och kunskap in i befintliga designprocesser eller genom att föreslå nya sätt att ta sig an frågan på. Vi tror på ett flexibelt och iterativt förhållningssätt med fokus på kreativt samarbete. Vi är här för att hjälpa dig att identifiera hållbara scenarier i livscykeln, sätta designstrategier och bygga kunskap för att inspirera ditt designteam att se möjligheter ur ett ekologiskt perspektiv. Vi kan optimera din affärsmodell mot en cirkulär utveckling och se till att produkterna anpassas till de nya kraven. Vi kan skapa roadmaps inom hållbarhet genom att identifiera ditt nuläge och vägen mot ditt hållbarhetsmål. Vi kan även genomlysa och optimera er nuvarande affärsmodell och hållbarhetsstrategier genom ekodesign-audits och cirkulära revisioner.

The ecological crisis is not a design problem; it’s a design opportunity. It’s a chance for us to rethink our relationship with the natural world and create a more sustainable future

Bruce Mau,
Designer & Change maker

Livslängdsundersökning – Hur länge används produkterna?

Vi har med hjälp av metoder i Design Thinking och Future Adaptive Design undersökt hur länge Lintex produkter används och vad som händer när de avvecklas. Resultatet gav nycklar till hur Lintex kan arbeta med produkt-och affärsutveckling för att förlänga livslängden på deras produkter.

Tibro Hantverksakademi – Kurs i cirkulär eknomi

Miljögiraff höll en kurs i cirkulär ekonomi och livscykeldesign för framtidens projektledare inom möbelindustrin.

Vi berättar gärna mer om livscykeldesign och hur ni kan aktivera hållbar utveckling i er organisation.