Miljöberäkningar till CSRD rapportering

CSRD är ett ramverk som med rätt ambition kan göra stor skillnad. Dels kan det bidra till en växande medvetenhet kring vilken påverkan man som företag har i sin värdekedja, dels ställer direktivet krav på struktur, data och transparens; alla rapporterar på samma sätt. På det viset tror vi att CSRD kan lägga grunden för ett betydligt mer effektivt hållbarhetsarbete i hela EU.

CSRD – nya hållbarhetskraven från EU redo att implementeras

Äntligen är de nya hållbarhetskraven från EU-direktivet CSRD redo att implementeras CSRD. CSRD är ett ramverk som med rätt ambition kan göra stor skillnad. Dels kan det bidra till en växande medvetenhet kring vilken påverkan man som företag har i sin värdekedja, dels ställer direktivet krav på struktur, data och transparens; alla rapporterar på samma sätt. På det viset tror vi att CSRD kan lägga grunden för ett betydligt mer effektivt hållbarhetsarbete i hela EU.

Vi hjälper dig på ett strukturerat sätt utveckla analyser 

Vi på Miljögiraff har både erfarenheten och verktygen för att kvantifiera miljöpåverkan och skapa strategier från ett livscykelperspektiv. Vi hjälper dig analysera ditt nuläge och stöttar dig i att hitta möjligheter där nyttan blir så stor som möjligt både för organisationen och planeten.

När man beräknar sina utsläpp av växthusgaser börjar man ofta med utsläppen i egen verksamhet, GHG Scope 1 och 2. Indirekta utsläpp ligger i GHG Scope 3 och innefattar den påverkan som uppstår i leverantörsledet. Påverkan i leverantörsledet kommer från att ta fram produkter eller tjänster. I GHG Scope 3 tittar vi på hela livscykeln från det att råvara utvinns och produkten produceras, om det finns utsläpp i användarfasen, när produkterna och tjänsterna används, och till sist hur de avvecklas. 

Ett sätt att få börja analysera sitt scope 3 är att använda sig av en så kallad Miljöspendanalys (EEIO) vilket är en godkänd analysmetod enligt CSRD. Då används data från organisationens affärssystem för att göra en första grov uppskattning av sin klimatpåverkan. Det ger en bra fingervisning av vad som påverkar klimatet mest och alltså kräver mest fokus. En livscykelanalys (LCA) med specifika data är nästa steg. Med den får du större transparens och djupare förståelse och ser tydliga förbättringsmöjligheter. Vill man sedan kommunicera resultatet kan man ta fram en miljövarudeklaration (EPD), som går att jämföra med liknande produkter från andra företag.

Miljöspendanalys

En Miljöspendanalys ger dig svar på vad du bör fokusera på i din GHG Scope 3 beräkning.

Läs mer…

Livscykelanalys (LCA)

Skapa djup förståelse för var i produkten eller tjänstens livscykel som störst påverkan ligger och identifiera förbättringar.

Läs mer…

Miljövarudeklaration (EPD)

Tredjepartsgranska din LCA för att kunna på ett transparent sätt kunna kommunicera ditt resultat.

Läs mer…

GHG scope 3 beräkningar – så här gör man

Under Elmia Subcontractor mässan 2023 pratade vi om hur man kan ta sig an CSRD. Kika på inspelningen till höger!

Samarbete för effektivt hållbarhetsarbete

Greengoat och Miljögiraff jobbar tillsammans eftersom vi har samma grundsyn på hållbarhetsarbete – det måste ske systematiskt för att ge resultat. Vi delar också synen på företagens roll i omställningen till en hållbar värld. Det finns en kraft här som vi behöver hjälpas åt att förverkliga.

Vi hjälper gärna till att skapa medvetenhet i organisationen kring hållbarhet, men också att stegvis utveckla processer, verktyg och metoder för att hjälpa er att strukturera, analysera och identifiera potentialen i ert hållbarhetsarbete.

Greengoat och Miljögiraff stöttar VBG Group i strategiskt arbete med CSRD

Miljögiraff och Greengoat hjälper en stor industrikoncern börja sitt arbete med CSRD rapportering och beräkna sitt GHG Scope 3. Ett första steg var en heldags workshop för att kickstarta arbetet.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan stötta dig i din CSRD rapportering, vi har verktygen och erfarenheten.