Environmental declaration – EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som tillåter leverantörer att kommunicera sin produkts eller tjänsts miljöprestanda på ett trovärdigt och transparent sätt. En EPD bygger på en livscykelanalys som har gjorts i enlighet med regler för den specifika produktkategori som produkten tillhör. På så sätt blir alla EPDer som gjorts enligt samma produktkategoriregler jämförbara. En EPD är tredjepartsgranskad och uppfyller kraven för ISO 14025 (Miljödeklaration typ III).  

Det finns många anledningar att göra en EPD

  1. Förstå sin miljöpåverkan och minska den. En EPD bygger på en livscykelanalys som kartlägger produktens miljöpåverkan över hela produktens livscykel. Det ger ett mycket bra underlag för att förstå sin miljöpåverkan och hitta möjligheter till förbättring. 
  2. Trygg och trovärdig kommunikation av din produkts miljöprestanda. En EPD är tredjepartsgranskad vilket innebär att din deklaration är kvalitetsgranskad och du kan därmed kommunicera din produkts miljöprestanda på ett tryggt och trovärdigt sätt. 
  3. Möta krav från kunder. Det blir allt vanligare att kunder efterfrågar eller kravställer EPDer i upphandling och som underlag för inköp. En EPD förser dina kunder med informationen de behöver för att kunna göra informerade beslut och ger dina kunder underlag som de behöver i hållbarhetsrapportering, för att följa upp mål och för att påvisa kravefterlevnad. Genom att ge transparent och tredjepartsgranskad information kan du bygga förtroende hos dina kunder och positionera ditt företag inom hållbarhet.
  4. Möta nutida och framtida lagkrav. I takt med att hållbarhetskraven på företag ökar blir det allt viktigare att ha ett strukturerat och aktivt hållbarhetsarbete. Processen med att ta fram EPDer och resultaten i sig själva ger ett bra underlag för ert företags hållbarhetsarbete oavsett om ni är verksamma i en bransch som har EPD som nuvarande lagkrav eller inte. 

Hur gör man en EPD?

  1. Hitta rätt PCR. En EPD görs enligt produktkategorispecifika regler (PCR). Första steget när man gör en EPD är att hitta vilken PCR som är rätt för din produkt. Finns inga produktkategoriregler för din produkt kan vi utveckla dessa i samband med att vi gör LCAn. Du kan söka efter befintliga PCRer på Environdec hemsida.
  2. Livscykelanalys: Gör en livscykelanalys i enlighet med vald PCR. (Läs mer om Livscykelanalys här)
  3. Framtagande av EPD-rapport: Resultaten från livscykelanalysen sammanfattas i en EPD-rapport
  4. Tredjepartsgranskning: LCAn och EPD-rapporten granskas av en certifierad granskare.
  5. Registrering och publicering: EPDer ska registreras och publiceras i ett så kallat EPD-system. Några av de mest utbredda EPD-systemen är EPD International och EPD Norge.

Hjälp med EPD

Vi på Miljögiraff hjälper dig gärna med din EPD-processen – från framtagande till registrering och publicering. Ambitionen är att göra det på ett effektivt och prisvärt sätt. Vi har experter med mer än 20 års erfarenhet av att göra livscykelanalyser och arbetar med EPDer inom alla branscher och EPD-system. Vår erfarnhet säger oss att det finns stora ekonomiska skaleffekter av att jobba med EPDerna succesivt. Vi har gjort över EPDer inom bland annat byggprodukter, möbler, kläder. Vi erbjuder också skalbara lösningar genom att skapa EPD generatorer eller ta fram processer för att ni själva ska kunna ta fram EPDer.

I byggbranschen ställs det krav på EPD

EPDer används i många olika branscher. Byggbranschen är den bransch som kommit allra längst – där används EPDer ofta som en del av kravställning vid upphandling och i beräkning av en byggnads klimatdeklaration (som sedan 2022 är ett krav för alla byggnader med bygglov). Om det inte finns någon EPD måste istället generiska siffror för klimatpåverkan med ett påslag om 25% användas. Att köpa produkter som har en EPD kan också ge poäng i miljöcertifieringar som BREEAM och LEED. En annan bransch där EPDer kravställs i upphandling är möbler – ADDA har kravställan på att leverantörer ska ha gjort ett bestämt antaö EPDer på sitt sortiment inom avtalsperioden år.

Elitfönster

Elitfönster har tillverkat fönster sedan 1924 och är idag en av Sveriges ledande fönstertillverkare. Miljögiraff fick i uppdrag att ta fram en livscykelanalys och EPD:er för 24 fönstertyper.

Fönster

Lintex

Lintex är ett företag baserat i Nybro som har kunder över hela världen. De tillverkar whiteboards och avskärmare för kontorsmiljöer. Miljögiraff fick i uppdrag att ta fram en livscykelanalys och EPD:er på många produkter i Lintex sortiment.

Lintex skärmar

Vi berättar gärna mer om livscykelanalyser och hur ni skapar värde i er verksamhet.