I planetens tjänst

Livscykelanalyser och hållbarhetsstrategier sedan 2003

Mät din miljöpåverkan.
Förbättra dina produkter och tjänster.

På Miljögiraff är vi experter på att mäta miljöpåverkan och identifiera förbättringspotential utifrån ett livscykelperspektiv. Vi tror på en kombination av analys, kreativitet och samskapande för att utveckla hållbara lösningar som passar i en cirkulär framtid. Vi vet att vi kan klara omställningen tillsammmans.

Så här kan vi mäta er miljöpåverkan och skapa värde i hela er värdekedja!

Vi analyserar och mäter er miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det ger er konkreta resultat och underlag till strategier

Miljöbedömning av er produkts värdekedja görs med livscykelanalys. Det är en systematisk och vetenskaplig metod som ger tillförlitliga resultat

Framtidssäkra dina produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv.

Med hjälp av livscykelanalys och ekodesign hjälper vi er att utveckla er produkt och affärsmodell

Kom igång med dina egna analyser. Välj rätt typ av mjukvara – SimaPro eller Ecodesignstudio

Lär er själva göra livscykelanalys för att få ännu mer effekt i ert miljöarbete!

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om livscykelanalys, ekodesign och hur ni kan skapa värde i er verksamhet

SimaPro är en kraftfull lösning för dem som vill driva hållbar förändring. Byggd på robust vetenskap och livscykeltänkande, är SimaPro idealisk för produktdesigners, beslutsfattare och hållbarhetsexperter.

Uppdrag

Vi är i planetens tjänst, för att skapa förutsättningar för fred. Vi arbetar för att motivera och aktivera människor att skydda ekosystemen. Vi gör det genom att fokusera och bidra till hållbar utveckling av produktion och konsumtion.