In search of sustainability

Livscykelanalyser för strategisk vägledning

Mät din miljöpåverkan.
Förbättra dina produkter och tjänster.

Vi erbjuder stöd för att utveckla miljöstrategisk kunskap och mätvärden för strategiska beslut och processhantering. De flesta mätbara miljöaspekterna och deras miljöeffekter kan utvärderas med LCA-metoden. Vi hjälper till att koppla miljöbedömning till produkt- och affärsutveckling.

Så här kan vi mäta er miljöpåverkan och skapa värde i hela er värdekedja!

Mät miljöpåverkan med Livscykelanalys (LCA). Det ger robusta resultat till kommunikation och strategier.

LCA är en systematisk och vetenskaplig analysmetod som gör att vi kan identifiera hur miljöpåverkan fördelas på olika material och processer

i värdekedja.

Ta din analys vidare. Klimatanpassa och optimera dina produkter och värdekedjor med Livscykeldesign (LCD).

I livcykeldesignfasen skapar vi lösningar, processer och saker att agera på så att rätt aktivitet prioriteras. Livscykeldesign handlar om att se på uppgiften ur flera perspektiv parallellt.

Kom igång med egna analyser. Vi erbjuder processledning, e-learning och mjukvaror.

Vi erbjuder stöd och verktyg för att ni ska bli självständiga i ert eget analysarbete. Intern kunskap ger ofta ännu mer effekt i miljöarbetet!

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om livscykelanalys, ekodesign och hur ni kan skapa värde i er verksamhet

SimaPro är en kraftfull lösning för dem som vill driva hållbar förändring. Byggd på robust vetenskap och livscykeltänkande, är SimaPro idealisk för produktdesigners, beslutsfattare och hållbarhetsexperter.

Uppdrag

Vi är i planetens tjänst, för att skapa förutsättningar för fred. Vi arbetar för att motivera och aktivera människor att skydda ekosystemen. Vi gör det genom att fokusera och bidra till hållbar utveckling av produktion och konsumtion.