EcoDesign Studio

Ecodesign studio är ett intuitivt webbaserat designverktyg för att få koll på din produkts miljöpåverkan. I verktyget bygger du upp din produkts livscykel med hjälp av inkluderade databaser och får snabbt ut resultat. Utifrån resultatet kan du testa olika förbättringsscenarier. Du kan också skapa bibliotek för komponenter som används i flera produkter och på ett effektivt sätt bygga hela din produktkatalog. Modellera, analysera och förbättra helt enkelt. 

Beräkna och analysera din produkts miljöpåverkan

Ecodesign Studio kan användas på olika nivåer. Du kan få fram totala miljöpåverkan för en produkt samt identifiera vilken komponent, process eller material som har störst miljöpåverkan i vilket steg i livscykeln.

Jämför alternativ och skapa mer hållbara scenarier

Du kan snabbt jämföra olika alternativ, antingen direkt kopplat till en produkt du modellerat eller för att få en överblick på hur olika val påverkar flera produkter. I Ecodesign Studio kan du jämföra olika materialval, tillverkningsprocesser, distributionsmöjligheter och sluthanteringsprocesser.

Produktutveckling, hållbarhetsstrategier och kommunikation

Ecodesign Studio är utvecklat för designers och produktutvecklare men informationen du kan få ut från Ecodesign kan användas på flera sätt och av olika delar av organisationen.

Produktutveckling
Testa och utvärdera val, använd de visuella tabellerna och resultatet för kommunikation med leverantörer och i beslutsprocesser.

Strategi och inköp
Sätt hållbara minskningsstrategier. I verktyget finns också möjlighet att läggs in pris för olika scenarier för ekonomisk jämförelse.

Kommunikation
Låt era kunder veta att ni arbetar med utveckling ur ett livscykelperspektiv och kommunicera resultat och metodiken i er hållbarhetsrapport.

”Ecodesign Studio has helped us to take the first steps toward visibility on our production and the effect that have on the planet. This tool has supported us to set up sustainability goals to be a part of improving the earth and slowly reducing our footprint on the environment.”

Emma Ivarsson
Product manager, Hejco

Vill du veta mer om EcoDesignStudio?

Maila Clara på clara@miljogiraff.se