Theodor Roos

Livscykelanalytiker

”Jag vill med hjälp av livscykelanalys förstå och vägleda kunder i sitt arbete så att vi tillsammans kan hitta effektiva lösningar som kan hjälpa deras verksamhet att minska sin miljöpåverkan. Likt hur naturens olika delar integrerar med varandra och skapar värden, behöver vi på samma sätt hjälpa varandra att skapa det hållbara samhälle strävar efter!”

Theodor Roos är livscykelexpert på Miljögiraff. Han är utbildad civilingenjör med en mastersexamen inom industriell ekologi. På Miljögiraff stärker han bland annat upp teamet i kunskap om byggnadsmaterial och deras påverkan på biologisk mångfald!