Clara Olsson

Livscykeldesigner

Maila

”Min ambition är att hjälpa verksamheter förstå sin miljöpåverkan och förstå hur de kan accelerera sin hållbara omställning. Jag tror på samskapande för att hitta lösningar som faktiskt fungerar för verksamheten, samhället och planeten.”

Clara Olsson är designer på Miljögiraff. Utbildad produktdesigner med fokus på användarcentrerad utveckling och hållbarhet. Clara arbetar med livscykeldesign och hjälper företag skapa agerbara hållbarhetsstrategier utifrån deras mål, ambition och förutsättningar. Hon arbetar också med Miljögiraffs verksamhetsutveckling och är även ansvarig för designutbildningar inom EcoDesignStudio.