Delad data gav dubbelt resultat

Genom att involvera sina underleverantörer lyckades Akustikmiljö få fler resultat ur sin livscykelanalys till lägre kostnad.


Akustikmiljö har mer än 30 års erfarenhet av akustiska produkter och lösningar för kontor, skola, sporthallar och offentliga miljöer.

Miljögiraff fick i uppdrag att göra en miljöbedömning av produkten EcoSUND. Akustikmiljö involverade en av sina leverantörer i livscykelanalysen vilket gjorde att de kunde få mer data som ledde till fler resultat. I samband med upphandling är det värdefullt med en EPD eftersom det ger bättre poäng (i de fall när det inte redan är ett krav) och gör det möjligt för kunden att jämföra miljöpåverkan mot andra alternativ.

Analysen ledde också till förslag på åtgärder så som att skapa ett take back system. En cirkulär modell skulle kunna minska miljöpåverkan med upp till en femtedel. Att använda större del återvunnet med en bättre energimix skulle ytterligare kunna minska påverkan. 

Metod: Livscykelanalys, EDP och strategisk rådgivning. 

Vill du veta mer, kontakta:

marcus@miljogiraff.se