Lintex skärmar

Byte av material minskar miljöpåverkan med 30% på den aktuella produkten

Lintex är ett företag baserat i Nybro som säljer över hela världen.

De tillverkar whiteboards och avskärmare för kontorsmiljöer.

Miljögiraff fick i uppdrag att ta fram en livscykelanalys och EPD:er på tre produkter i Lintex sortiment.

Analysen visade bland annat att ett av produkternas material, ulltyget, stod för störst klimatpåverkan. Genom att byta till polyester kan klimatpåverkan minska med 30%. (Använder man dessutom återvunnen polyester så minskar påverkan ännu mer.)

Arbetet resulterade också i en beräkningsmodell som är lätt att bygga vidare på för fortsatta beräkningar.

Metod: Livscykelanalys och strategisk rådgivning.

Kontaktperson hos Lintex:

sara.gripstrand@Lintex.se

Vill du veta mer, kontakta:

daniel@miljogiraff.se