Solpaneler

90 % lägre koldioxidutsläpp med solpaneler från Sverige

Midsummer solar roofs

Midsummers solpanelers klimatpåverkan är helt överlägset låg tack vare deras unika teknologi, avsaknaden av tunga glas- eller aluminiummaterial, lokal tillverkning och användning av förnybar energi i tillverkningsprocessen.

Miljögiraffs studie visar att Midsummers solpaneler genererar nästan 90 procents lägre koldioxidutsläpp än traditionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina.

Miljögiraffs arbete gick ut på att förstå vilken miljöpåverkan solpanelerna har och att fortsätta utveckla metoder för att förbättra produkten och processen.

Metod:  EPD och underlag för produktutveckling.

Vill du veta mer, kontakta:

marcus@miljogiraff.se