Presto brandskydd

Prestos brandskydd med återtagssystem
ger upp till 53% mindre klimatpåverkan

Presto arbetar med brandskydd med bas i Katrineholm och kunder över hela Norden.

Miljögiraff fick i uppdrag att utvärdera Prestos lösning för brandskydd med hjälp av livscykel analys. Livscykelanalysen visade Presto tydligt den stora klimatnyttan av sitt återtagssytem.

Samarbetet ledde till strategier för produktutveckling med nya material och insikter kring komponenter.

Arbetet har framförallt hjälpt Presto i sin affärsmodell och att bygga vidare på sin cirkulära lösning.

Metod:  Livscykelanalys och strategisk rådgivning.

Vill du veta mer, kontakta:

annie@miljogiraff.se