Tacton automatiserar klimatberäkningar i offerten med SimaPro

Möjliggör klimatberäkningar och miljöoptimering direkt i säljprocessen

Tacton erbjuder sina kunder konfigurations-, pris- och offertlösningar. De såg en ökad vilja från sina kunder att kunna inkludera klimatdata i offerter. Många av Tactons kunder är tillverkande företag. Frågan kom till Miljögiraff, hur kan de integrera miljöberäkningar i deras CPQ-lösning?

I samarbete med PRé Sustainability stöttade Miljögiraff Tacton att utveckla konfigurerbara modeller i SimaPro. Dessa modeller, kopplade genom en API-lösning, har sömlöst integrerats in i Tactons CPQ-gränssnitt och ekosystem. Det gör att LCA beräkningarna sker automatiskt och live, utan inblandning av externa LCA experter

Utför live-beräkningar av komplexa produkter

För att visa på lösningens potential att utföra live-beräkningar av ekonomiska parametrar och miljöresultat för komplexa produkter gjordes ett pilotprojekt baserat på en fiktiv kund till Tacton. Prototypen illustrerar hur lösningen kan användas i kundens säljprocess. Hissar valdes som exempelprodukt då de är komplexa produkter där varje hiss som säljs behöver konfigureras enligt varje ny slutkunds specifikationer.

Genom nära samarbete mellan Tacton, PRé Sustainability och Miljögiraff användes Miljögiraffs expertis inom LCA-modellering av hissar för att bygga upp en hiss-modell i SimaPro Online Platform. Denna modell sammanlänkades och byggdes upp parallellt med modellen för det fiktiva hiss-företaget i Tactons CPQ-verktyg.

Resultatet blev en fungerande prototyp i Tactons CPQ-verktyg med en fullt konfigurerbar hiss där man med ett knapptryck kan räkna fram LCA-resultat för en kund-specifik hiss.

Med LCA-data och Environmental Footprint Configuration stöttar Tacton tillverkare med utsläppsdata som omfattar Scope 1, 2 och 3-utsläpp. Detta gör det möjligt för dem att beräkna och optimera miljöpåverkan av sina produkter under hela produktens livscykel. Från materialval och energiförbrukning under användning till transport och avveckling.

Automatisering och digitalisering av klimatdata är framtiden

Lösningen är den första av sitt slag men både Tacton, Miljögiraff och PRé sustainability tror att automatisering och digitalisering av klimatdata är framtiden. Genom SimaPro’s robusthet och möjlighet att integreras i olika affärssystem kan vi agera mer framåtdrivande för hållbar utveckling.

Vill du implementera klimatberäkningar i en mjukvara eller affärssystem ? Kontakta oss!

Vi på Miljögiraff är experter på LCA, miljöberäkningar och SimaPro, vi utforskar gärna hur vi kan hjälpa dig.