Cirkulär ekonomi – kurs för framtidens projektledare i inrednings- och möbelbranschen

Tibro hantverksakademi utbildar framtida aktörer inom möbelbranschen. Miljögiraff fick frågan om att hålla en 10 veckor lång distanskurs i Cirkulär ekonomi inom yrkeshögskoleutbildningen för deras klass som utbildar sig till: Projektledare inom möbel-och inredningsbranschen.

Vi skräddarsydde ett upplägg baserat på kursplanen och med utgångspunkt i möbelindustrins behov och möjlighet att designa om sina livscykler utifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv. Målet för studenterna var att under kursens gång utforska, förstå och lära sig att på ett relevant sätt resonera kring Hur den cirkulära möbel är designad? Hur värdekedjorna ser ut och hur möbler eventuellt kan säljas som en service istället för en produkt?

Hur är den cirkulära möbeln designad? Hur ser värdekedjorna ut?
Kan möbler säljas som en service istället för en produkt?

Upplägget på kursen designades i två block. Första delen av kursen bestod av föreläsningstillfällen med teoretisk undervisning varvat med övningar, diskussioner och tillhörande reflekterande självstudieuppgifter.

Tillfällena berörde olika teman:

Kursens andra block bestod av en designuppgift där studenten fick i uppdrag att utveckla egna idéer för cirkulära affärsmodeller och produkter för befintliga möbelföretag. Här fick studenterna samla sin kunskap från block 1 och paketera in i egna designprojekt. Företag som fick sig en ordentlig genomlysning och mycket konstruktiva idéer för utveckling på produkt och affärsnivå var bland annat MIO, Offect, EFG, MelliMelli och AJ Produkter…

Under andra blocket erbjöd Miljögiraff handledningstillfällen samt kortare, gemensamma träffar med teman som skulle stötta studenterna i att komma framåt med deras designuppgift.

I denna kurs fanns det utrymme att ta sig an dagens globala hållbarhetsproblematik inom möbelbranschen och vända det till konkreta, lösningsorienterade förslag. Genom egen desktop research och intervju med valt företag blev det möjligt att både förstå nuläget men också ifrågasätta nuvarande designstrategier. Inom möbelbranschen behövs det lösningsorienterade projektledare som identifierar potential och brister samt lyfter och utvecklar strategier på olika nivåer. Inom designstrategier bör man värdesätta miljömässiga behov och användarbehov jämlikt, på så sätt är det möjligt att minska miljöpåverkan. ”

Malin Hansson, Kursdeltagare, Tibro Hantverksakademi

Det har varit enkelt, smidigt och förtroendeingivande att arbeta tillsammans med Miljögiraff och som utbildningsledare har jag lugnt kunnat anförtro mig åt att kursinnehåll och undervisning bedrivs enligt överenskommelse och enligt kursplan/kursmål. Som föreläsare upplevs Clara och Maja som kompetenta och inspirerande i deras profession, dessutom får de även kursdeltagaren att tänka utanför boxen och bort från invanda tankemönster och antaganden vilket känns som en oerhört viktig aspekt när det handlar om hållbarhetsanalyser och hållbarhetsutveckling.”

Hanna Minkkinen, Utbildningsledare, Tibro Hantverksakademi


Är ni intresserade av stöttning kring utbildning i ämnet för era studenter?

Miljögiraff har hållit flera kurser inom hållbarhet och cirkulärekonomi både på generell nivå och kopplade till specifika branscher och kursplaner.

Tveka inte, hör av er till Clara eller Maja!