Vi söker 2 st livscykelanalytiker

Vi vill jobba med dig som vill använda din professionella kraft till något viktigt – på riktigt.

Just nu söker vi 2 st erfarna Livscykelexpert som vill vara i planetens tjänst.

Är du en erfaren konsult med kunskap och erfarenhet av livscykelanalys och faktabaserad utvärdering av miljöpåverkan? Har du en vilja att koppla analyserna till cirkulär ekonomi och ekodesignstartegier? Vill du arbeta med meningsfulla och varierande projekt inom hållbar utveckling? Är du redo att utmana dig själv och påskynda din professionella och personliga utveckling?

Vi söker 2 st expert på livscykelanalys som kan hjälpa oss möta den stora efterfrågan och som kan bidra till att vi blir ännu starkare inom livscykelanalys och ett ledande konsultföretag inom faktabaserad hållbar utveckling.

I planetens tjänst på Miljögiraff.

I rollen som expert inom livscykelanalys kommer du att arbeta med kunder som letar efter den bästa tillgängliga kunskapen och erfarenheten inom livscykelanalyser och andra hållbarhetsmått. Du kommer kombinera djup expertis med fokus på positiv utveckling för kunderna. Du kan leverera projekt i tid och i linje med kundens förväntningar. Men du stannar inte där utan försöker översätta analysens resultat till affärsmöjligheter som hjälper kunder att minska de negativa effekterna och förbättra sin verksamhet.

Hos oss är du anställd som expert (junior som senior) och det förväntas att du kan agera sakkunnig och vägledande mot andra människor oavsett deras förkunskaper. Du behöver kunna förenkla komplexitet och hantera systemperspektivet på ett bra vis. Vi förväntar oss att du har god förmåga att röra dig mellan detalj och helhet.

För att lyckas med din uppgift måste du aktivt nätverka med andra experter både inom Livscykelanalys och andra expertområden.

Vår arbetskultur bygger på självledarskap och det är viktigt att du kan vara drivande i dina egna arbetsuppgifter och att du kan avgränsa och ringa in projekt utifrån behov och budget. Du måste också kunna presentera projekt och resultatet på ett sätt så att de som lyssnar känner engagemang och vet hur de kan aktivera sitt förbättringsarbete.  Vi värdesätter personliga egenskaper som lyfter laget och tror att det kan sammanfattas med följande adjektiv:  Engagerad, Social och Snäll, Nyfiken och Ödmjuk, Pedagogisk, Ansvarstagande, Metodisk och Noggrann.

Tekniskt kunnande kopplat till Livscykelanalys.

Förutom ovanstående beskrivning krävs ett tekniskt kunnande kopplat till Livscykelanalys. Du måste ha god kunskap om livscykelanalys och ta ansvar för att kontinuerligt uppdatera och förbättra metodiken och perspektivet.

Du behöver ha god kännedom om ISO14044 och kunna följa standarden och hålla dig uppdaterad kring relevanta verktyg och regelverk.

Det är önskvärt att du kan modellera i SimaPro och hantera mjukvaran på ett effektivt vis.

Du behöver kunna skriva LCA rapporter på svenska och engelska.

Vi erbjuder.

Vårt reason to be.

Miljögiraffs mål är att bidra till en hållbar framtid.

Det gör vi bäst genom att hjälpa alla vi jobbar med att förstå miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Vårt grunduppdrag är att skapa mätbarhet kring miljöpåverkan och att analysera produkter och organisationer ur ett livscykelperspektiv. Vi kopplar miljöbedömningen till produkt- och affärsutveckling.

Våra kunder kommer från många olika branscher och representeras både av privat näringsliv och offentlig sektor.

Våra uppdrag.

De flesta mätbara miljöaspekterna och deras miljöeffekter kan utvärderas med LCA-metoden.

Här nedan listar vi de tjänster som vi har störst erfarenhet av och som efterfrågas mycket av våra kunder just nu.

Tjänsten är 100%.

Miljögiraff har ett nyrenoverat kontor på Stigbergsliden i Göteborg. Vi vill gärna att du jobbar härifrån och bygger laget med oss men såklart har du frihet att jobba hemifrån eller bortifrån med jämna mellanrum.

Om du känner igen dig i profilen och känner en passion för att bidra till en hållbar framtid, vill vi gärna höra från dig!

För att ansöka, skicka ditt CV och brev till
Maja Jakobsson, COO, e-post:  maja@miljogiraff.se