Annie

Annie Johansson

Livscykelanalytiker

Maila

”Jag gillar att jobba med kunder i olika projekt och tillsammans hitta vägar framåt för att driva på den hållbara utvecklingen. Jag vill genom mitt arbete och engagemang kunna bidra till att fler organisationer och företag börjar tänka på hållbar utveckling som en naturlig del av sitt arbete och verkligen växla upp omställningstakten. Min ambition är att göra skillnad i mitt arbete och jag försöker även bidra genom att utbilda fler i livscykelperspektivet och att göra miljöbedömningar för att genom produkt- och affärsutveckling kunna accelerera hållbarhetsomställningen.”

Annie är livscykelanalysexpert på Miljögiraff. Hon är utbildad civilingenjör i Ekosystemteknik, med inriktning på miljösystem. På Miljögiraff har Annie varit involverad i en mängd olika projekt med olika typer av produkter, bland annat inom köksbranschen och ett antal projekt för olika företag inom plastbranschen. 

Hon är även ansvarig för utbildningar inom LCA med SimaPro.