Daniel

Daniel Böckin

Livscykelanalytiker |Godkänd granskare av EPD och LCA

Maila Ring

”Jag vill kunna använda miljöbedömningar för att vägleda våra kunders produkt- och affärsmodellsutveckling för att minska deras miljöpåverkan och accelerera hållbarhetsomställningen. Vi har alla ett stort arbete framför oss och tillsammans kan vi nå långt!”

Daniel Böckin är livscykelanalysexpert på Miljögiraff. Han är utbildad inom teknisk fysik och har en doktorsexamen från Chalmers tekniska högskola. Hans forskning bestod av miljöbedömningar av resurseffektiva och cirkulära lösningar där analysen integrerar både affärs- och miljöperspektiv. Som konsult på Miljögiraff har han bland annat arbetat en del med möbel- och inredningsbranschen, hissar och andra byggprodukter.