Katrin Molina-Besch

Livscykelanalytiker

Maila

”Jag vill hjälpa företag att dra nytta av livscykelanalyser så att de kan identifiera hur de kan ställa om till mer hållbara produkter och tjänster. ”

Katrin har arbetat många år med LCA och systemtänkande både inom industrin och akademin. Katrin är miljöingenjör och hon har en Master i miljöstrategisk styrning från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Hon har disputerat på Lunds tekniska högskola (LTH) där hon har forskat och undervisat om hållbar förpackningsutveckling. Innan sin tid på LTH har Katrin arbetat i Tetra Paks globala miljöavdelning med fokus på LCA och eco-design.