Marcus

Marcus Wendin, VD

Livscykelanalytiker |Godkänd granskare av EPD och LCA

Maila

”Jag drivs av gränsöverskridande möten som utvecklar samhället. Miljöfrågor ser jag som ett sätt att samarbeta för gemensamma mål. Det engagerar mig att arbeta med kreativa människor för att åstadkomma positiva förändringar för både miljö och ekonomin.”

Marcus arbetar som expert inom livscykelanalys och är grundare till Miljögiraff. Har erfarenhet av samarbeten inom svensk industri och internationell hållbar utveckling. Marcus har en utbildning inom Environmental Pollution Control Management och Cultural conflict management.