Sofia Lindroth

Livscykelanalytiker

Maila Ring

”Jag vill hjälpa kunder att förstå livscykelperspektivet, bygga kunskap kring miljöpåverkan av deras produkter, och identifiera områden med potential för mer hållbara lösningar. Tillsammans blir vi klokare!”

Sofia är livscykelanalysexpert på Miljögiraff. Hon är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik och industriell ekologi. Hon har jobbat med olika produkter och uppdrag, från strategier för plast- och textil produkter till miljövarudeklarationer för byggprodukter och möbler.