Cibes hiss

Livscykelanalysen gav Cibes Lift Group nycklar till en hållbar och stark affärsutveckling

Cibes Lift Group är en av världens största leverantörer av plattformshissar och platsbesparande villahissar.

Företagsgruppen ville framtidssäkra sin affär och stärka försäljningen inom den gröna byggsektorn och gav därför Miljögiraff uppdraget att utföra en livscykelanalys och ta fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för deras toppsäljande hissmodell.

Livscykelanalysen skapade en solid grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet inom företagsgruppen och bidrog till att stärka den interna förståelsen och engagemanget för hållbarhet. Eftersom Cibes Lift Group var först i plattformshissbranschen med att erbjuda EPD:er, gav detta även företaget nya starka försäljningsargument för den gröna byggsektorn.

Uppdraget innefattade även rådgivning för produktutveckling, samt input för säljargument och framtida materialval.

Metod:  Livscykelanalys, EDP och strategisk rådgivning. 

Vill du veta mer, kontakta:

daniel@miljögiraff.se

Bild: Cibes Lift Group