Elis Danmark

Miljötrasor hjälper företag att utvecklas i en hållbar riktning

Vi har gjort en livscykelanalys där vi har jämfört miljöpåverkan mellan engångspapper och Elis flergångs trasor i bomull. Efter studien kan vi konstatera att Elis Danmark har en fantastisk cirkulär tjänst.

” Vi har gjort över 500 LCA för en mängd olika typer av företag, och det är extremt sällsynt att vi ser så tydliga bevis på hur mycket mer miljövänligt det är att välja en cirkulär och återvinningsbar lösning framför en engångs eller en förbrukningsprodukt. Resultaten från LCA:n på Elis miljötrasor är exceptionella och relevanta för alla verkstäder och produktionsföretag som vill förbättra miljöpåverkan av sina rutiner”- Maja Jakobsson

Hållbar användning av miljötrasor

När en bilmekaniker spolar olja på golvet, eller när ett tryckeri ska rengöra färgtrumman, gör väldigt många detta med engångsartiklar som papper från verkstadsvalsar.

Enligt dansk lagstiftning ska använt papper med olja, färg, lösningsmedel eller andra rester kasseras som farligt avfall. En process som är både besvärlig och dyr – och därför inte alltid genomförs i praktiken. Som ett resultat hamnar olämpliga substanser i det allmänna avfallet och är till stor skada för miljön, men också till fara för de anställda, som både utsätts för skadliga ångor och en onödig brandrisk.

Ett alternativ till papper kan vara miljötrasor, som används på samma sätt som papper, men som är tillverkade av 100% bomull, och därför kan tvättas och återvinnas. Miljötrasorna kastas i en specialdesignad behållare, som kontinuerligt byts ut så att det alltid finns rena trasor.

Fördelarna med miljötrasor:

För mer information kontakta:

Annie@miljogiraff.se

Eller prata direkt med kunden.