Fönster

Livscykelanalysen visade Elitfönster stora effekter i energiminskning

Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare.

De har tillverkat fönster i Sverige sedan 1924.

Miljögiraff fick i uppdrag att ta fram en livscykelanalys och EPD:er för 24 fönstertyper.

Livscykelanalysen visar Elitfönster vikten av att se till hela produkten (huset) och inte bara komponenterna (fönsterna). Ett bra fönster ger större energibesparande effekter på helheten speciellt i ett längre tidsperspektiv. Kunskap som hjälper deras kunder att få koll och ta bättre beslut.

Dessutom visade analysen tydlig förbättringspotential för att kunna följa Bygg- och anläggningsfärdplan 2045.

Metod:  Livscykelanalys, EDP och strategisk rådgivning.

Vill du veta mer, kontakta:

marcus@miljogiraff.se