Greengoat och Miljögiraff stöttar VBG Group i strategiskt arbete med CSRD

Greengoat och Miljögiraff hittade varandra genom den delade grundsynen på hållbarhetsarbete – det måste ske systematiskt för att ge resultat. Greengoat är experter på att leda hållbarhetsprocesser och Miljögiraff är experter på att skapa mätbara värden att agera på. Startskottet på samarbetet var när en stor industrikoncern behövde vägledning och hjälp med att fördjupa sin kunskap om hur de kan ta sig an CSRD och beräkna organisationens klimatpåverkan enligt GHG Scope 3.

VBG Group – stor industrikoncern tar sig an CSRD

VBG group har under ett års tid förberett sig för de ökade kraven på att ha strategier för hållbar utveckling och rapportering inom CSRD. Förberedelserna inkluderar att bygga kunskap inom koncernen om vad som krävs och hur det kan genomföras på ett värdefullt sätt. En del i detta är att förstå hur de kan bygga upp en process för kontinuerligt arbete med att beräkna deras GHG Scope 3, sätta mål och utforma ett förbättringsarbete.

Workshop för att bygga kunskap om strategier och metoder

Greengoat och Miljögiraff fick frågan om de kunde sätta ihop en workshop för VBG:s division Truck & Trailer Equipment, som ett första steg för att sedan arbeta vidare med de andra divisionerna. Workshopen hölls i Trollhättan och medarbetare från inköp, R&D, sälj och marknad, supply chain och hållbarhet deltog. För att kunna svara upp till CSRD behöver företag och organisationen gå från att arbeta i silos till att samarbeta över avdelningsgränserna.

Målet med workshopen var att ge VBG kunskap om metoder och verktyg för att beräkna sitt Scope 3. Under workshopen fick deltagarna själva aktivt arbeta med frågor som rörde minskningsstrategier vilket skapade stort engagemang bland avdelningarna.

Nästa steg för VBG Group och samarbetet med Miljögiraff och Greengoat

Under de närmsta månaderna planeras fler workshops med de andra företagen i VBG Group samt arbetet med att börja kartlägga utsläppen från Scope 3 för respektive företag tillsammans med Greengoat och Miljögiraff.

Behöver er organisation också en kickstart i CSRD arbetet?

Greengoat och Miljögiraff jobbar tillsammans eftersom vi har samma grundsyn på hållbarhetsarbete – det måste ske systematiskt för att ge resultat. Vi delar också synen på företagens roll i omställningen till en hållbar värld. Det finns en kraft här som vi behöver hjälpas åt att förverkliga.

Våra kompetenser kompletterar varandra. Vi hjälper gärna till att skapa medvetenhet i organisationen kring hållbarhet, men också att stegvis utveckla processer, verktyg och metoder för att hjälpa er att strukturera, analysera och identifiera potentialen i ert hållbarhetsarbete.