Ny metod för beräkning av miljönyttan genom återbruk – Planetary Models

GIAB och Miljögiraff utmanar traditionella synsätt att mäta nytta av återbruk

Godsinlösens (GIAB) affärsidé är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde genom återbruk och på så sätt stötta partners att ställa om till cirkulär ekonomi. GIAB sköter allt från logistik, bedömning av produkter, reparation och rekonditionering till att återföra produkterna till lämplig försäljningskanal. Miljögiraff hjälpte dem med att utveckla en ny metod för att kunna beräkna miljönyttan för produkter som GIAB gett en ny chans på marknaden genom en ny livscykel.

För att en återbrukad produkt ska ge en 100% minskad miljöpåverkan behöver den ersätta en nyproducerad vara. Att räkna med att en återbrukad vara helt ersätter en nyproducerad vara är inte realistiskt. Med detta som utgångspunkt skapade Miljögiraff en beräkningsmodell baserad på ekonomiska värdet av en ny motsvarande produkt och priset en återbrukad produkt från GIAB kostar.

Planetary Models – Beräkningsmodellen

Traditionellt har utmaningen legat i att överbrygga gapet mellan teori och praktik när det gäller återbruk och dess miljöpåverkan. GIABs och Miljögiraffs nya tillvägagångssätt, Planetary Models, erbjuder en lösning genom att jämföra priset på återbrukade produkter med nypris för produkten. Detta tillvägagångssätt understryker att återbrukade produkter sällan helt ersätter behovet av nya produkter men bidrar signifikant till att minska miljöpåverkan.

Evalena som har en bakgrund inom forskning och nu arbetar hos GIAB, har varit en drivkraft i arbetet med att utveckla denna metod. Genom ett omfattande arbete med att analysera över 300 000 artiklar har GIAB och Miljögiraff lyckats identifiera och beräkna den faktiska miljönyttan för en mängd produkter, allt från hemelektronik till verktyg.

GIABs samarbetspartners och kunder kan, genom den nya beräkningsmetoden som tagits fram, få ett rättvist klimatvärde kopplat till det ekonomiska värdet.

Intervju med Evalena om beräkningsmodellen Planetary Models

Processen att ta fram klimatdata för återbrukade produkter

Evalena har arbetat på GIAB i snart två år och innan dess var hon forskningsledare på RISE. Ett startskott för arbetet med Miljögiraff var en nolla.


Det påbörjades ett arbete med att djupdyka i försäljningsfiler med artiklar som flödat igenom GIAB’s försäljning det senaste året, dels för att identifiera ”nollor” dvs. de produkter som helt saknade klimatdata, men också få fram mer representativa data för de produkter som det fanns klimatdata för.

Evalena tog kontakt med Miljögiraff för att se om vi kunde hjälpa henne hitta ett smart sätt att beräkna klimatpåverkan på hundra tusentals produkter. Nyckeln för effektivt beräkningsarbete var att hitta olika recept på en typ av produkt. Med detta menas att man kategoriserar produkter utifrån liknande material och komponenter.

GIABs vision är att förändra e-handel och driva omställning mot en cirkulär ekonomi

GIABs vision är att vara en internationellt erkänd katalysator för resurseffektiv affärsutveckling och en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. De vill lösa upp linjära branschstandarder för handel och skapa en norm där funktionsdugliga produkter stannar kvar på marknaden istället för att bli avfall.

Samarbetet mellan Miljögiraff och GIAB har inte bara banat väg för en mer rättvis och realistisk bedömning av miljönytta genom återbruk, utan har också potential att förändra hur företag tänker kring hållbarhet, cirkulär ekonomi och återbrukade produkter.

Vill du veta mer? Se inspelning från lanseringen