Luxous energy screen

Miljögiraff hjälpte textilföretaget Ludvig Svensson att själva räkna på sin miljöpåverkan

Ludvig Svensson är världsledande inom klimatväv, för professionell växthusodling, som sparar energi och förbättrar växthusklimatet både för plantorna och medarbetare.

En kund som Miljögiraff arbetat med under många år. Efter att ha hjälpt dem räkna på fördelarna med att använda växthusvävar på olika sätt ville Ludvig Svensson lära sig att själva kunna göra miljövarudeklaration och klimatredovisning. 

Genom utbildning och handledning hjälpte Miljögiraff Ludvig Svensson att börja använda SimaPro på ett effektivt sätt och att skapa dialog med sina underleverantörer. Detta gjorde att Ludvig Svensson kände sig trygga och självgående i analys-arbetet.

Metod:  Coachning.

Vem kontaktar jag om jag vill veta mer: 

marcus@miljogiraff.se 

Bild: Ludvig Svensson