Miljöeffektivisering av 800 miljarder kronor

Upphandlingsmyndigheten

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av cirka 800 miljarder kronor.
Det motsvarar närmare en femtedel av Sveriges BNP. När det gäller klimatet är påverkan till följd av offentliga inköp stor. År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Miljögiraff fick i uppdrag att ta fram ett underlag om klimatpåverkan av offentliga inköp för att skapa mätbarhet i arbetet med klimatstrategier. Samt att påvisa framsteg och hitta effektiva åtgärder. Resultatet blev ett verktyg för alla offentliga organisationer att använda. Verktyget kommer många organisationer till nytta i sitt arbete att prioritera typ av produkter för riktade åtgärder och uppskattas till flera miljoner kronor och en enorm minskning av klimatpåverkan.

Metod:  Miljöspendanalys och strategisk rådgivning.

Vill du veta mer, kontakta:

marcus@miljogiraff.se