Ballingslöv sätter hållbarhetsstrategier och minskar sin miljöpåverkan med hjälp av LCA

Miljögiraff hjälpte Ballingslöv, att göra livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD) på stora delar av deras sortiment. På det viset fick de reda på hur stor miljöpåverkan är och på vilka områden de kan göra förbättringar. Resultatet ledde till att de nu har möjlighet att ta fram miljöpåverkan på majoriteten av sitt produktsortiment och kan guida återförsäljare och kunder att göra extra hållbart val.

Livscykelanalys har gett Ballingslöv en strategisk karta och helhetsbild

För Ballingslöv har LCA varit ett viktig strategiskt underlag när de har utvecklat sin hållbarhetsstrategi. Analyserna har gett dem en helhetsbild av sin miljöpåverkan och en strategisk karta att följa för att minska sin negativa miljöpåverkan. Som exempel såg de att transporter hade relativt stor påverkan i deras livscykel och kunde snabbt ta beslut om åtgärd att tanka sina lastbilar med fossilfritt bränsle.

”Hållbarhet är viktigt för oss. Vi har tidigare gjort miljöbedömningar men det ser vi inte som tillräckligt kvalitativt, med LCA kan vi komplettera och få en helhetsbild”

Fredrik Nyberg,
Utvecklingschef
Ballingslöv

LCA:n har inte bara varit till nytta för företagets ledningsgrupp vid beslutsfattande, utan har också spelat en viktig roll i kunskapsöverföring till återförsäljarna. För Ballingslöv handlar LCA:er inte bara om att jämföra produkter, utan också om att förmedla kunskap och öka medvetenheten om hållbarhet och miljöpåverkan.

LCA öppnar upp för samarbete med leverantörer

Livscykelanalyserna har gett företaget en tydlig överblick över sina processer och hjälpt dem att fokusera på de områden där förbättringar kan göras. Genom samarbeten med sina leverantörer har Ballingslöv använt sig av informationen för att bland annat utforska möjligheter att minska miljöpåverkan från färger som används i deras produkter. Arbetet med analyserna och den konkreta data har gett Ballingslöv trygghet i att prata om hållbarhet och miljöpåverkan.

Ballingslöv erbjuder skräddarsydda LCA-beräkningar genom verktyget SimaPro Share

Som ett steg för att göra livscykelanalyserna tillgängliga för sina B2B-kunder hjälpte Miljögiraff Ballingslöv även att skapa ett verktyg genom SimaPro Share, där de kan erbjuda skräddarsydda LCA-beräkningar på hela kökslösningar. Ballingslöv tror att efterfrågan på specifika LCA beräkningar kommer att öka bland kunder och om de kan vara i framkant och erbjuda det är det en konkurrensfördel.  SimaPro Share verktyget har även lett till att privatkunder kan jämföra olika produkter på hemsidan och få en uppfattning om klimatpåverkan, vilket guidar dem till att göra miljömässigt bättre val.

Genom att använda LCA som ett verktyg för att mäta och förbättra sin miljöpåverkan fortsätter Ballingslöv sin hållbarhetsresa och strävar efter att vara i framkant inom branschen

Ballingslöv har publicerat EPD:er, Miljövarudeklarationer, i det internationella EPD biblioteket Environdec, nedan är ett urval av publicerade deklarationer:

Vill du veta mer om projektet?

Pär Lindman, par@miljogiraff.se
Annie Johansson, annie@miljogiraff.se
Fredrik Nyberg, fredrik.nyberg@ballingslov.se